Pro oběti domácího násilí a trestných činů

 

Skupina domácího násilí Policie ČR

Brno, Cejl 4/6

731 364 634 non-stop

 

 

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Pomoc obětem trestných činů
Slovinská 41, Brno
541 218 122, 732 842 664
www.bkb.cz

 

Intervenční centrum Spondea

Pro oběti domácího násilí
Sýpka 25, Brno – Černá pole
739 078 078

544 501 121

www.spondea.cz

 

Magdalenium

Azylové domy pro pomoc obětem domácího násilí

776 718 459

www.magdalenium.cz

 

DONA linka

Pro osoby ohrožené domácím násilím

251 511 313

www.donalinka.cz

 

Persefona

Pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění.

Jiráskova 8, Brno

545 245 996, 737 834 345

www.persefona.cz

 

Liga lidských práv

Věnují se oblastem: práva dětí, soudnictví a policie, zdravotnictví.

Burešova 6, Brno

545 210 446

www.llp.cz 

Novinky

31.08.2021 07:17
Praxe pro studenty VŠ obor Psychologie proběhne v MRP Táborská  v termínu od 18. do 22.10....

Kontakt

Manželská a rodinná poradna Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833
778 747 031


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023


Starobrněnská 7
602 00 Brno - střed
tel.: 724 837 831,
731 402 724