Manželské a rodinné poradny se zaměřují na posílení a podporu kvality mezilidských vztahů – pracujeme s partnery, rodiči, jednotlivci, pěstouny i rodinami, které se ocitly v těžké životní situaci. Služby poskytujeme osobám starším 18 let.    

Na poradnu se můžete obrátit bez jakéhokoli doporučení.

Všichni pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí (v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách a Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů).

Respektujeme vaši svobodnou volbu, máte možnost vybrat si poradnu, případně konkrétního poradce. Spolupráci můžete kdykoli ukončit, případně změnit poradce.

 

Novinky

06.12.2021 17:08
Aktuálně přijímáme členy do Skupiny rozvoje vztahových a sociálních dovedností, bližší informace...

Kontakt

Manželská a rodinná poradna Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz

Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023
mrpminska@cssbrno.cz

Starobrněnská 7
602 00 Brno - střed
tel.: 724 837 831,
731 402 724
mrpbethesda@cssbrno.cz