O poradně

Manželské a rodinné poradny (dále MRP) poskytují odborné sociální poradenství zaměřené na posílení, harmonizaci či stabilizaci partnerských, rodinných a jiných mezilidských vztahů.

Naše služby jsou ambulantní a bezplatné, klientům je zaručena maximální diskrétnost.

Všechny čtyři střediska MRP jsou zařízeními Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace a jejich provoz je financován převážně z rozpočtu Magistrátu města Brna. Od roku 2007 jsou Manželské a rodinné poradny registrovány jako sociální služba a jejich činnost se řídí Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Novinky

18.02.2021 15:40
V roce 2021 opět pořádáme vzdělávání pro pěstouny, bližší informace v sekci Kurzy pro pěstouny

Kontakt

Manželská a rodinná poradna Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833
778 747 031


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023


Starobrněnská 7
602 00 Brno - střed
tel.: 542 214 547,
542 212 430