Poradna Táborská

 

Mgr. Markéta Diatková Mollová – manželský a rodinný poradce

Psycholožka, absolventka FF MU v Brně - obor Psychologie a FSS v Brně - obor Sociální práce a politika. Má za sebou roční praxi klinické psycholožky ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, externě pracovala jako psycholožka v Domově svaté Markéty. Absolvovala 5 let psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR. Věnuje se individuálnímu a párovému poradenství a terapii.

 

Mgr. Lucie Nováková – manželský a rodinný poradce

Psycholožka, absolventka FSS MU v Brně. V letech 2005 až 2008 se účastnila výcviku v individuální psychoterapii A. Adlera. Věnuje se individuálnímu, párovému a rodinnému poradenství a terapii. V práci s klientem využívá principy a metody adlerovské psychoterapie. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

Mgr. Jana Suchánková - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, absolvovala FF MU v Brně. Absolventka výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení. Kromě praxe v manželském a rodinném poradenství se věnuje krizové intervenci a práci s obětmi trestných činů – absolvován kompletní výcvik krizové intervence a další vzdělávací kurzy. Věnuje se individuálnímu, párovému i rodinnému poradenství a terapii. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

Mgr. Pavla Wilhelmová - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, absolventka FF MU, obor Psychologie a FF UPOL, obor Andragogika v profilaci na personální management. Frekventantka komplexního výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, absolventka kurzů v motivačních rozhovorech a krizové intervenci. Má zkušenost s prací s oběťmi domácího násilí a kromě praxe v individuálním, párovém a rodinném poradenství se věnuje rozvoji a vzdělávání zaměstnanců.

 

Bc. Jana Zárubová - sociální pracovnice

 

 

Eva Fichtlová, DiS. - sociální pracovnice, momentálně je na rodičovské dovolené.

Novinky

06.12.2021 17:08
Aktuálně přijímáme členy do Skupiny rozvoje vztahových a sociálních dovedností, bližší informace...

Kontakt

Manželská a rodinná poradna Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz

Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023
mrpminska@cssbrno.cz

Starobrněnská 7
602 00 Brno - střed
tel.: 724 837 831,
731 402 724
mrpbethesda@cssbrno.cz